Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Makina Mühendisliği) alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makina Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.