Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin(toplam 240AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.