Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 180-300 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.