Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve yeterlik ve tez sınavında başarılı olması gerekir.